Dobrodošli u novootvorenu polikliniku!

Ultrazvučni pregled mekih tkiva vrata

Ultrazvučni pregled vrata je široko korišćena dijagnostička procedura za pregled struktura tkiva vrata pomoću zvučnih talasa. Ovim pregledom se ispituje štitasta žlezda, limfne žlezde na vratu, stanje pljuvačnih i parotidnih žlezda.

Situacije u kojima se savetuje ultrazvuk mekih tkiva vrata su: Pojava nejasnih otoka, uvećanja ili tvrdina u predelu vrata, problemi sa gutanjem, kontrola nakon operacija, kod bolesti koja su u vezi sa štitastom žlezdom (kardiološka, hematološka, povišene vrednosti holesterola u krvi, osteoporoza itd.), sumnje na postojanje kamenaca u pljuvačnim žlezdama, sumnje na postojanje tumora štitatste, pljuvačnih i/ili parotidnoh žlezda, neobjašnjivo mršavljenje ili dobijanje u telesnoj težini, nejasna febrilna stanja, a najbolje na osnovu uputa lekara opšte prakse ili specijaliste druge grane medicine koji je prethodno utvrdio potrebu za ultrazvučnim pregledom.

Nazad
Viber
Telegram