Dobrodošli u novootvorenu polikliniku!

Prednji ukršteni ligament

Šta je prednji ukršteni ligamenti kolena?

Ukršteni ligamenti su glavni dinamički stabilizatori kolena. Postoje dva ligamenta, ukrštena u obliku slova X: prednji i zadnji. Prednji ukršteni ligament ima ulogu glavnog stabilizatora zgloba kolena (sekundarni stabilizatori su meniskusi, zglobna kapsula sa ligamentima, i okolni mišići sa svojim tetivama).

On predstavlja kratku vezivnu traku dužine oko 4 cm, pri bazi na golenjačni nešto širi nego pri pripoju na unutrašnji deo zglobnog useka na butnoj kosti. Povrede prednjeg ukrštenog ligamenta su najčešće prilikom sportskih aktivnosti. Na drugom mestu su povrede u saobraćanim udesima i pri padovima-doskocima sa visine. Pri tom dolazi do rascepa pune ili delimične debljine ligamenta.

Problem rascepa prednjeg ukrštenog ligamenta je specifična prokrvljenost i mali kapacitet zarastanja. Jednom povređen, on gubi svoje primarno svojstvo da omogući stabilnost kolena, i dolazi do nastanka hronične nestabilnosti. Hronično nestabilno koleno predstavlja veći rizik za natanak oštećenja hrskavice ili meniskusa u budućnosti. To dovodi do slabljenja butnih mišića, i otežanog ili nemogućeg bavljenja sportom.

Kako da znam da je povređen prednji ukršteni ligament?

Povreda najčešće nastaje bez kontakta, pri promeni pravca kretanja, kad stopalo ostane fiksirano za podlogu, a telo se pod inercijom “okrene“ oko kolena koje je u polusavijenom položaju, ili pri doskoku kad koleno “pobegne“ ka unutra. Ređe se događa kod doskoka na potpuno opruženo koleno.

Obično se pri prvoj povredi čuje zvučni fenomen kao pucanje daščice. Javlja se bol, otok kolena zbog krvarenja, i otežan oslonac. Može se desiti i da dođe do ukočenosti kolena u polusavijenom položaju, a u ekstremnim slučajevima i do istevremenog uklještenja meniskusa. Kasnije se javljaju epizode nestabilnosti, koje pacijenti obično opisuju kao da im koleno iskoči i vrati se na mesto, pri promeni pravca trčanja, silasku niz stepenice, nizbrdo, sa trotoara. Jaki butni mišići mogu donekle da kompenzuju nedostatak prednjeg ukrštenog ligamenta.

Orotped će vam pri pregledu reći da legnete na leđa, saviće povređeno koleno pod uglom od oko 30 stepeni. Jednom rukom fiksira butinu, a drugom pokušava drži podkolenicu ispod kolena, i kratkim trzajima pomera podkolenicu. Ako nema utisak čvrstog zaustavljanja, nego se koleno labavo pomera, posumnjaće na povredu prednjeg ukrštenog ligamenta. Dodatni pregledi uključuju MRI kolena.

Kako se leči povreda prednjeg ukrštenog ligamenta?

Povrede prednjeg ukrštenog ligamenta (LCA- od latinskog Ligamentum Cruciatum Anterior) se mogu lečiti neoperativno i operativno. To zavisi od godina pacijenta, njegovih aktivnosti i načina života. Neoperativno lečenje podrazumeva set raznih vežbi za jačanje mišića buta i vežbe propriocepcije, odnosno položaja kolena u prostoru, i modifikovanje fizičkih aktivnosti.

Operativno lečenje podrazumeva razne procedure za stabilizaciju kolena. Najčešće korisitim metod artroskopski asistirane ligamentoplastike. To podrazumeva uzimanje određenog grafta-deo ligamenta ili tetiva drugih mišića- koji se pod kontrolom kamere plasira u prethodno operativno pripremljene koštane tunele na butnoj kosti i golenjači i imitira prirodni pravac ligamenta.

Nakon plasiranja grefona, dodatno se vrši stabilizacija zavrtnjima. Kao grefon nejčešće se koristi centarlna trećina ligametna čašice sa koštanim delovima čašice i golenjače gde se ligament pripaja, ili tetive hamstringa, zadnje lože mišića buta. Nakon operacije sledi fizikalni tretman po posebnom protokolu.

Nazad
Viber
Telegram